log
 
loggra

 

Yrityksen ensimmäinen ja ehkä tärkein markkinointi-
väline on logo — tunnus, joka tunnistetaan ja muistetaan.
Parhaimmillaan logo kuvaa yrityksen toimintaa visuaali-
sesti, on selkeä ja helppo havaita ja tunnistaa.

Se toimii kaikissa viestintämuodoissa.
Logon ympärille rakennettu yritysgrafiikka kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja antaa luotettavan kuvan toiminnasta.

Kun yritysgrafiikka näkyy yrityksen autoissa, toimipisteissä,
työasuissa ja muussa yrityksen ilmeessä, näkyvyys kasvaa
ja antaa "ilmaista" mainontaa yritykselle.

etusmanssu